Đang tải dữ liệu...
 
Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 12 và năm 2015

Tình hình KTXH Quảng Nam năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, so với cả nước và trong khu vực có những mặt nổi trội, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP, tăng gần 11,6% so với năm trước (theo giá so sánh 2010). Trong đó trọng tâm đối với việc tăng cường vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn, đặc biệt những công trình trọng điểm (vốn đầu tư phát triển đạt 18.632 tỷ đồng, tăng 12%); thu ngân sách trên địa bàn đạt khá (đạt 12.800 tỷ đồng, vượt trên 40% dự toán); sản xuất nông nghiệp tăng ổn định, giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ước đạt gần 11,8 nghìn tỷ đồng (tăng 4,8%); IIP tăng trên 35%; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 17%; kim ngạch nhập khẩu tăng gần 28%); CPI tiếp tục được duy trì ổn định (bình quân 12 tháng so với cùng kỳ tăng 0,63%); những vấn đề xã hội được củng cố, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh - quốc phòng được tăng cường...

Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2015

Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2015

Phương án điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2015

Phương án điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2015
Ban hành kèm theo quyết định số 617 /QĐ-TCTK ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Quyết định về việc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2015

Quyết định số 617 /QĐ-TCTK, ngày ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2015

Danh sách doanh nghiệp điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ Tỉnh quảng nam - năm 2014

Danh sách doanh nghiệp điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ Tỉnh quảng nam - năm 2014

(Theo Quyết định số 728 /QĐ-TCTK ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Kế hoạch Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam
(Theo Quyết định số 728 /QĐ-TCTK ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 
 
Đang truy cập: Guest (2)