Đang tải dữ liệu...
 
Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2014

Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2014

Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2014

Tình hình KTXH Quảng Nam 9 tháng đầu năm 2014 tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, so với cả nước và trong khu vực có những mặt nổi trội: Vốn đầu tư phát triển 9 tháng đạt gần 12 nghìn tỷ, tăng 11%); thu ngân sách trên địa bàn đạt khá (9 tháng đạt gần 5.990 tỷ đồng, đạt 86,8% dự toán năm); giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 35 nghìn tỷ đồng, tăng 20% (giá so sánh 2010); sản xuất nông nghiệp được mùa cả hai vụ (đạt 527 nghìn tấn lương thực, tăng trên 6%); tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 21%; kim ngạch xuất khẩu tăng gần 17%; nhập khẩu tăng gần 24%; CPI tiếp tục được duy trì ổn định...

Danh sách doanh nghiệp điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ Tỉnh quảng nam - năm 2014

Danh sách doanh nghiệp điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ Tỉnh quảng nam - năm 2014

(Theo Quyết định số 728 /QĐ-TCTK ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Kế hoạch Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam
(Theo Quyết định số 728 /QĐ-TCTK ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 
 
Đang truy cập: Guest (3)