kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam - QuangNam Statistical Office
Đang tải dữ liệu...
 
Lịch kiểm tra, giám sát công tác lập bảng kê
Lịch kiểm tra, giám sát công tác lập bảng kê các loại đơn vị trong TĐTNN năm 2016
Quy trình Lập bảng kê các đơn vị điều tra
Quy trình Lập bảng kê các đơn vị điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (Kèm theo Công văn số 76/BCĐTW-TTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương)
Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 333/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Quảng Nam
Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Quyết định tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Quyết định số 1225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2016

Kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2016 (Kê hoạch số 74/CTK-KHĐT, ngày 02 tháng 3 năm 2016)

Thành lập tổ thường trực Điều tra doanh nghiệp năm 2016

Quyết định số: 02/QĐ-CTK, ngày 02 tháng 3 năm 2016 Thành lập tổ thường trực Điều tra doanh nghiệp năm 2016 
 
Đang truy cập: Guest (3)