Đang tải dữ liệu...
 
Phương án điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2015

Phương án điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2015
Ban hành kèm theo quyết định số 617 /QĐ-TCTK ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Quyết định về việc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2015

Quyết định số 617 /QĐ-TCTK, ngày ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2015

Danh sách doanh nghiệp điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ Tỉnh quảng nam - năm 2014

Danh sách doanh nghiệp điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ Tỉnh quảng nam - năm 2014

(Theo Quyết định số 728 /QĐ-TCTK ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Kế hoạch Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam
(Theo Quyết định số 728 /QĐ-TCTK ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 
 
Đang truy cập: Guest (118)