Đang tải dữ liệu...
 
Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2015

Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2015

Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2015

Tình hình KTXH Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, so với cả nước và trong khu vực có những mặt nổi trội. Trong đó trọng tâm đối với việc tăng cường vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn, đặc biệt những công trình trọng điểm (vốn đầu tư phát triển đạt 7.975 tỷ đồng, tăng 7,2%); thu ngân sách trên địa bàn đạt khá (6 tháng ước đạt 6.320 tỷ đồng, bằng 69% dự toán năm); hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả khả quan: giá trị sản xuất CN theo giá so sánh 2010 tăng gần 16%; sản xuất nông nghiệp tăng ổn định (năng suất lúa khoảng 55,3 tạ/ha); thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 16%; kim ngạch nhập khẩu tăng trên 36%); CPI tiếp tục được duy trì ổn định (bình quân 6 tháng so với cùng kỳ tăng 0,92%); những vấn đề xã hội được củng cố, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh - quốc phòng được tăng cường...

Phương án điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2015

Phương án điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2015
Ban hành kèm theo quyết định số 617 /QĐ-TCTK ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Quyết định về việc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2015

Quyết định số 617 /QĐ-TCTK, ngày ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2015

Danh sách doanh nghiệp điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ Tỉnh quảng nam - năm 2014

Danh sách doanh nghiệp điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ Tỉnh quảng nam - năm 2014

(Theo Quyết định số 728 /QĐ-TCTK ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Kế hoạch Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam
(Theo Quyết định số 728 /QĐ-TCTK ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

 


 
 
Đang truy cập: Guest (5)