Đang tải dữ liệu...
 
Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2014

Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2014

Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2014

Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả khả quan: giá trị sản xuất CN theo giá so sánh 2010 tăng trên 15%; sản xuất nông nghiệp được mùa nhất từ trước đến nay (năng suất lúa khoảng 56,9 tạ/ha); thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 30%; kim ngạch xuất khẩu tăng trên 15%; nhập khẩu tăng gần 30%); CPI tiếp tục được duy trì ổn định, tăng 1,48% so với tháng 12 năm trước (bình quân 6 tháng so với cùng kỳ: +4,32%)

Danh sách doanh nghiệp điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ Tỉnh quảng nam - năm 2014

Danh sách doanh nghiệp điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ Tỉnh quảng nam - năm 2014

(Theo Quyết định số 728 /QĐ-TCTK ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Kế hoạch Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam
(Theo Quyết định số 728 /QĐ-TCTK ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 
 
Đang truy cập: Guest (3)