Đang tải dữ liệu...
 
Cục Thống kê và Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Ngày 26/6/2014, Đại diện lãnh đạo Cục Thống kê và lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác thống kê trong lĩnh vực công tác dân tộc. Chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, công tác thống kê trên địa bàn tỉnh; góp phần tạo lập hệ thống thông tin thống kê tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả. Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; đổi mới, hoàn thiện công tác thống kê theo hướng hiện đại, chất lượng và hiệu quả; phối hợp hình thành, phát triển bộ máy tổ chức thu thập số liệu thống kê về lĩnh vực công tác dân tộc.

Ra quân triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 01/4/2014

Thực hiện phương án và kế hoạch điều tra của Tổng cục Thống kê, đúng 7h00’ ngày 01/4/2014 toàn thể điều tra viên, tổ trưởng tham gia điều tra dân số - nhà ở giữa kỳ trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai ghi phiếu tại các hộ thuộc dàn mẫu điều tra theo quy định.

Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2014

Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả khả quan: giá trị sản xuất CN theo giá so sánh 2010 tăng trên 15%; sản xuất nông nghiệp được mùa nhất từ trước đến nay (năng suất lúa khoảng 56,9 tạ/ha); thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 30%; kim ngạch xuất khẩu tăng trên 15%; nhập khẩu tăng gần 30%); CPI tiếp tục được duy trì ổn định, tăng 1,48% so với tháng 12 năm trước (bình quân 6 tháng so với cùng kỳ: +4,32%)

Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2014

Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2014

 
 
Đang truy cập: Guest (4)