Đang tải dữ liệu...
 
Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2014

Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2014

Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2014

Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả khả quan: giá trị sản xuất CN theo giá so sánh 2010 tăng trên 15%; sản xuất nông nghiệp được mùa nhất từ trước đến nay (năng suất lúa khoảng 56,9 tạ/ha); thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 30%; kim ngạch xuất khẩu tăng trên 15%; nhập khẩu tăng gần 30%); CPI tiếp tục được duy trì ổn định, tăng 1,48% so với tháng 12 năm trước (bình quân 6 tháng so với cùng kỳ: +4,32%)

 
 
Đang truy cập: Guest (2)