Đang tải dữ liệu...
 
Điều tra năm 2011 » Điều tra cá thể năm 2011
 

Phiếu điều tra cá thể năm 2011

 

Phiếu điều tra cá thể năm 2011

[Đăng nhập để xem Phiếu 01/CT-SL]: Phiếu thu thập thông tin về số lượng và lao động của cơ sở SXKD cá thể có đến 1/10/2011

[Đăng nhập để xem Phiếu 02/CT-CN]: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động công nghiệp

[Đăng nhập để xem Phiếu 03/CT-VT]: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động vận tải, kho bãi

[Đăng nhập để xem Phiếu 04/CT-TMDV]: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động thương mại, dịch vụ

[Đăng nhập để xem Phiếu 05/CT-LT]: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động dịch vụ lưu trú

[Đăng nhập để xem Giải thích, hướng dẫn cách ghi phiếu]

Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Lưu tên:
Sử dụng tên và mật khẩu của chương trình gửi báo cáo.
 
 
Đang truy cập: Guest (2)